Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SOEGG is samengesteld uit zeven personen (1 vacature) waarvan verschillenden vanuit hun professie en/of betrokkenheid een sterke relatie hebben met de gezondheidszorg in Nederland en Oekraïne.

Voorzitter: L.J. Luchtenburg

Secretaris: A.M. van Steensel

Penningmeester: W.P. Hak

2e Secretaris: J.C. van Duijn

Bestuurslid en secretaresse van de Werkgroep Transport en Logistiek: Mevr. C. van der Ham – Opschoor

-0-0-0-0-

Voorlichter: M. Karels

telefoonnummer: 0180-521114
emailadres: voorlichter@soegg.nl