Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SOEGG is samengesteld uit personen die vanuit hun professie en/of betrokkenheid een relatie hebben met de gezondheidszorg in Nederland en Oekraïne.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Hoofd coördinator: Dhr. L.J. Luchtenburg
Tel. nummer: 06 53749651
mailadres: ljluchtenburg@gmail.com

Voorlichter: Dhr. M. Karels
Tel. nummer: 0180-521114
mailadres: voorlichter@soegg.nl

Adviseur Medische zaken.
Dr.C.H.van der Vlies.
Traumachirurgie Brandwonden centrum.Gipskamer. Maasstad ziekenhuis Rotterdam.