Doelstelling

SOEGG verleent humanitaire hulp aan Oost-Europa door het beschikbaar stellen van overtollige medische apparatuur uit Nederland. Door intensieve samenwerking met plaatselijke kerken in de regio Zjitomir ontstaan mogelijkheden om het evangelie binnen de ziekenhuismuren te verkondigen.

 

Er zijn ziekenhuizen in Oekraïne en er is goed opgeleid en gemotiveerd medisch personeel. Wat ontbreekt is medische apparatuur in de volle breedte. Denk daarbij aan verstelbare bedden en operatietafels, infuusapparatuur, röntgenapparatuur, couveuses, enz. Apparatuur die in Nederlandse ziekenhuizen wordt afgeschreven maar nog goed bruikbaar is, wordt ingezameld en naar Oekraïne gebracht met eigen vervoer.

 

De plaatselijke kerkelijke gemeenten geven aan wáár en aan wélke apparatuur er behoefte is. Het Medisch Technisch Centrum zorgt ter plekke voor opvang van de apparatuur, instructie aan het medisch personeel, implementatie en controleert het onderhoud.