Vrijdag 15 januari, Ikazia ziekenhuis in Rotterdam

Op vrijdag 15 januari 2021 heeft de SOEGG (weer) enkele tientallen bedden en wat reserve materiaal in kunnen laden bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Met de medewerking van enkele TD medewerkers van het ziekenhuis kon dit allemaal redelijk snel worden gerealiseerd. Te zijner tijd zullen ook deze bedden hun weg wel weten te vinden in één of meerdere ziekenhuizen in Zhitomir.