Inventaris CASA hotel Amsterdam aangekomen in Zhitomir.

Het CASA hotel in Amsterdam heeft veel goederen in november geschonken aan de SOEGG. De medewerkers van het hotel hebben de trailers geladen en die zijn vervolgens bij de opslag van de SOEGG overgeladen in de SOEGG trailer door de vrijwilligers van de SOEGG.. Deze wagen, is half november naar Zhitomir vertrokken, daar uitgeladen en weer veilig in Nederland aangekomen. Ook zal een groot deel te zijner tijd naar Moldavië worden vervoerd. Daar zal het, via onze contacten daar, worden verdeeld.
Het hele “CASA”- project zal naar verwachting tot maart 2021 duren.