Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SOEGG is samengesteld uit personen die zich betrokken  voelen bij het doel van de Stichting.

Voorzitter: Dhr. A. Hooijer
mailadres: ahooijer@solcon.nl
Secretaris: Dhr. C.T. van Vliet
mailadres: ctvanvliet@gmail.com
Penningmeester: Dhr. A. Smits
mailadres: partnersinfinance@gmail.com
Overige bestuursleden:
De heren J. Seip en J.J. de Jong

Hoofd coördinator: Dhr. L.J. Luchtenburg
Tel. nummer: 06 53749651
mailadres: ljluchtenburg@gmail.com

Adviseur Medische zaken.
Dr.C.H.van der Vlies.
Traumachirurgie Brandwonden centrum.Gipskamer. Maasstad ziekenhuis Rotterdam.