Over SOEGG

SOEGG in het kort

 

De SOEGG beoogt het verlenen van humanitaire hulp in Oost-Europa door middel van het beschikbaar stellen en deels onderhouden van overtollige medische apparatuur uit Nederland. Daarbij wordt intensief samengewerkt met plaatselijke kerken. Naast materiële hulp is er ook aandacht voor evangelieverkondiging in de ziekenhuizen. De stichting is interkerkelijk en vindt zijn achterban in de Gereformeerde Gezindte.