Gift

We hopen dat u SOEGG een warm en bewogen hart toedraagt en dat wilt uiten door ons te ondersteunen.

Maak een gift over naar bankrekeningnummer NL28 RABO 0171 5750 91 t.n.v. SOEGG.

SOEGG heeft het keurmerk ANBI, waardoor uw gift aan SOEGG aftrekbaar is voor de belasting.

AnbiOns fiscaal nummer (RSIN)  is:  8512.94.662