Kort en actueel…

Hier kunt u korte en actuele informatie zien van de laatste schenkingen aan de SOEGG.

 

Januari 2023:
Het Antonius Ziekenhuis in Sneek schonk 10 luxe brancards. Deze zullen, volgens verwachting, binnenkort in de Oekraïne arriveren.