Algemeen

Verslag werkbezoek

In november 2016 hebben Leen Luchtenburg, Jan van Beest en Rien Karels een werkbezoek gebracht aan Zhitomir.

We noemen enkele hoogtepunten uit dit bezoek:
– De benoeming van een nieuwe medewerker voor het Medisch Technisch Centrum.
Door ziekte heeft Taras het dienstverband met House of Bread moeten beëindigen. De
werkzaamheden in het MTC zijn zo omvangrijk, dat Andrey dit alleen niet kan behappen.
Dankbaar zijn we, dat tijdens het bezoek kon worden overgegaan tot de benoeming van
een nieuwe medewerker, Kirill.

Andrey en Kirill
– Het vrijgeven van de laatste twee transporten.
Precies tijdens het bezoek werden de twee oktobertransporten vrijgegeven. Zo waren we getuige
van de ontvangst van bedden in het kinderziekenhuis.

bedden voor kinderziekenhuis
– De overhandiging van de endoscopieapparatuur.
De laatste twee jaar is veel aandacht geweest voor één van de grootste projecten in de SOEGG-
geschiedenis: het bij elkaar brengen van de middelen voor een volledige endoscopieopstelling.
Tot onze verwondering werden deuren geopend: ziekenhuizen stelden onderdelen beschikbaar;
fabrikant Olympus schonk de trolley en verleende korting op de aanschaf; de Zwitserse stichting
Teamco Schwyz schonk een groot bedrag. Door vele giften kon de opstelling met het laatste
transport naar Zhitomir worden gebracht. Tijdens ons bezoek kon de apparatuur worden
overhandigd en in het Provinciaal ziekenhuis worden geïnstalleerd.
Blij met nieuwe scoop
– Nieuw project voor 2017.
  Het afgelopen jaar is de mobiele röntgenapparatuur in één van de ziekenhuizen kapot gegaan.
Wij waren er getuige van, hoe patiënten tijdens een operatie buiten langs naar een ander gebouw
gebracht moesten worden voor de röntgenfoto. Daarna de zelfde weg terug naar de OK om de
operatie te vervolgen. SOEGG wil in 2017 als nieuw project zich inzetten voor een C-boog met een
röntgendoorlaatbare ok-tafel, zodat aan deze noodsituatie een einde kan komen.