Acties

Informatie van de SOEGG, eind december 2022

Afgelopen periode hebben we veel ritten gedaan en sluiten we dit jaar af met meer dan 60 verstuurde vrachten. Ondanks alle noodhulp is er gelukkig ook nog steeds veel materiaal van en voor de ziekenhuizen in Oekraine.
Onze partner daarin, House of Bread in Zhitomir, verleent haar hulp en verdeelt de goederen veel breder dan alleen in de stad zelf.

De apparatuur die we aangeboden krijgen brengen we voordat we ze versturen naar de werkplaatsen in Oud Beijerland of Scherpenzeel om daar beoordeeld te worden. In Oud Beijerland mogen we gebruikmaken van een bovenverdieping van een architecten bureau, in Scherpenzeel hebben we een ruimte tot onze beschikking bij een transportbedrijf. De vrijwilligers houden zich daar in hoofdlijn bezig met 4 dingen:

Ø  Inzamelen en beoordelen
Ø  Techniek
Ø  Transport gereedmaken
Ø  Demontage

De hulpgoederen en medische apparatuur  worden door diverse zieken –  en verpleeghuizen aangeboden. Na controle van de aangeboden spullen hebben we overleg met onze contactpersoon in Zhitomir over wat er (direct) noodzakelijk is.

Om er voor te zorgen dat apparatuur ook daadwerkelijk ingezet kan worden in Oekraine controleren we apparatuur op functioneren, voeren eventueel reparaties uit en zoeken eventuele gebruikershandleidingen en/of technische handboeken op zodat de ingebruikname zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Dit alles gebeurt in samenspraak met onze contactpersoon zodat hij al in een vroeg stadium kan aangeven waaraan het apparaat moet voldoen en zodat hij kan kijken naar welk ziekenhuis of dokter een apparaat heen kan. Ook kan het beschikbaar zijn van bepaalde middelen in Oekraine bepalend zijn om een apparaat wel of niet te versturen. Bijvoorbeeld als het gaat om apparaten waar hulp- of vloeistoffen nodig zijn om een behandeling uit te kunnen voeren. Het kan zijn dat er voor een dergelijk apparaat geen plaats gevonden kan worden en gaan we in overleg met partners om te kijken of het een andere bestemming kan krijgen. Soms komt er apparatuur waar we van 5 defecte apparaten weer 3 werkende apparaten gemaakt kunnen worden of apparaten waarbij niet alle benodigde onderdelen aanwezig en ook niet verkrijgbaar zijn, deze reststromen of apparaten worden dan door de vrijwilligers volledig gedemonteerd en afval op passende wijze afgevoerd en eventuele reserve onderdelen mee verstuurd naar Oekraine zodat er daar weer onderhoud mee gedaan kan worden aan geschonken apparatuur.